Booking & Contact

Book your kayak here -

Boka din kajak här senast 24 timmar innan du vill hämta den.

Ange i meddelanderutan om du vill ha en SUP (vilken modell), singel (Razorlite) eller en dubbel kajak (Fasttrack) och om du vill hämta den själv på Sandviksvägen 71 (Aspan) eller få den levererad och var.

Ange också om du önskar segel, vattentäta säckar, vattentät mobilpåse, storlek på flytvästar.

Du får ett bekräftelsemejl när bokningen är genomförd.

Betalning sker via Swish eller bankgiro i förskott eller vid leverans,

Swish-nummer 123 3658085, Bankgiro 5209-0297.

PRICELIST

          

SUP (choose which)

Razorlite (single kayak)

Fasttrack (1 or 2 kayak)

Sail

4tim

8tim

dygn

extra dygn

vecka

250

350

500

300

1600

250

350

500

300

1600

350

500

700

400

2200

100

150

200

100

500

Blekinge AirKayaks

Thomas Masseck,

Sandviksvägen 71

372 97 RONNEBY


Phone:   0733-50 55 50


Swish: 123 3658085


Bankgiro: 5209-0297


E-mail: blekinge@airkayaks.se

SUP

IN ENGLISH

Book your kayak here at the latest 24 hours before

you want to pick it up.

Write in the messagebox if you want a SUP (which one),

a single (Razorlite) or a double kayak (Fasttrack) and if you want to pick it up yourselves at Sandviksvägen 71 (Aspan) or if you want it delivered and where to.

Write also if you want a sail, waterproof bags, size of lifejacket, waterproof mobilbag.

You will get a confirmation mail when the booking got through.

Payment through Swish or bankgiro in advance or at delivery, Swish-number 123 3658085, Bankgiro 5209-0297

Needlenose

Needlenose

Red Paddle Ride

Red Paddle Voyager

Single - Razorlite

Razorlite

Double - fasttrack

Fasttrack
 
 
 
 
 
Jag godkänner/I accept
 

123 3658085

Hämta din kajak här!

Pick up your kayak here

Sandviksvägen 71 

outside Ronneby

© Copyright. All Rights Reserved

Blekinge AirKayaks, Sandviksvägen 71, 372 97 Ronneby, 0733-505550,

blekinge@airkayaks.se  Swish-nummer 123 3658085, Bankgiro 5209-0297

1233658085